Αγγεία & Παραστάσεις

Πολύτιμες είναι οι πληροφορίες που μας δίδουν και οι κάθε λογής εικαστικές αρχαίες τέχνες, αφού σε αρκετά αγγεία, νομίσματα, ακόμη και αγάλματα που έχει διασώσει η αρχαιολογική σκαπάνη, υπάρχουν ικανές πληροφορίες που μας επιτρέπουν την τελική ανασύνθεση και παρουσίαση του όλου δρωμένου.

Ακόμη, η λαογραφική ερεύνα μας αποκαλύπτει πολύ σημαντικά επιβιώματα των πρωταρχικών τελετουργιών αυτών στο σήμερα, αφού η εστιασμένη κατά γεωγραφικούς τόπους παράδοσή μας έχει διατηρήσει πολύ σημαντικά τελετουργικά στοιχεία – κατάλοιπα των φαλλικών τελετουργιών.

Αττική μελανόμορφη κύλικα περ. 550 π.Χ. Εθνικό Αρχ. Μουσείο Φλωρεντίας, αρ. ευρ. 387

Απεικονίζει φαλλική πομπή με οκτώ ιθυφαλλικούς άντρες οι οποίοι μεταφέρουν το άρμα των Φαλληφορίων. Το άρμα αποτελείται από έναν ευμεγέθη ξύλινο φαλλό σε σχήμα αλετριού που καταλήγει σε βάλανο, επάνω στην οποία είναι ζωγραφισμένη οφθαλμός. Ένας πελώριος γενειαφόρος Σάτυρος ακουμπά επάνω στο φαλλό, ενώ ένας άντρας στην κορυφή μοιάζει να ιππεύει το άρμα κρατώντας ένα λευκό μουσικό κέρας. Ο παραδοσιακός φαλλός–άρμα ήταν κατασκευασμένος από ξύλο ερινεού (αγριοσυκιάς). Ήταν ήδη γνωστό ότι ερινεός, σήμαινε, ειδικά στους Αττικούς, θεός ή σύκον/άρρεν. Στη Διονυσιακή πομπή έπί πάντων ήρχε Φαλλός.